Translation Glossaries from the Web

Search and contribute to this directory of translation glossaries online

1-25 of 40 results

Next »

Created by English-Turkish translators, Yeminli Sözlük is a translators' dictionary with millions of English-Turkish example sentences

Languages
Englisch
Türkisch

online turkish<>kurdish dictionary

 • Disciplines:
 • All
Languages
Kurdisch
Türkisch
Kurdisch
Türkisch

İngilizce-Türkçe aydınlatma terimlerini içeren bir adres.

Languages
Englisch
Türkisch

English Turkish Online Dictionary - İngilizce Türkçe Sözlük You can consult for English Turkish words, phrases, and more İngilizce Türkçe Sözlük Başvuru Kaynağı

Languages
Englisch
Türkisch

Türkçe kavram ve isimler dizini; pek çok terim ve kavramın Fransızca karşılığı da verilmiştir.

Languages
Türkisch
Französisch

İnsan Kaynakları Yönetimi terimlerinden oluşan İngilizce<>Türkçe sözlük. Açıklama ve tanımlar Türkçe.

Languages
Englisch
Türkisch
Englisch
Türkisch

Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye açıklamalı ve kapsamlı ekonomi/borsa terimleri

Languages
Englisch
Türkisch
Englisch
Türkisch

Dieses Wörterbuch enthält über 240.000 !!! Einträge.
Einfach Suchbegriff eingeben und GO! Übersetzungsrichtung wird automatisch ermittelt. Für Sonderzeichen stehen die Buttons unterhalb der Suchbegriff-Eingabe zur Verfügung. Ein '*' am Ende des Suchbegriffs listet Einträge auf, die mit dem Suchbegriff beginnen.

 • Disciplines:
 • All
Languages
Deutsch
Türkisch
Deutsch
Türkisch

Teknik ve sanayi ağırlıklı su terimleri sözlüğü.
Türkçe terimlerin İngilizce karşılıkları sağlanmış, açıklama ve tanımlar Türkçe. Ancak bütün sözlük tek dosyada yer aldığı için arama olanağıyla (çoğu tarayıcıda Ctrl+F tuş bileşimi) İngilizceden Türkçeye de kullanılabilir.

Languages
Englisch
Türkisch
Englisch
Türkisch

Arıtma Sistemleri ve Çevre Teknolojileri tarafından Çevre Bakanlığı kaynaklarına dayanarak hazırlanmış sözlük.
Türkçe terimlerin İngilizce karşılıkları verilmiş; tanım ve açıklamalar Türkçe; ancak bütün sözlük tek dosyada yer aldığı için arama işleviyle (çoğu tarayıcıda Ctrl+F tuş bileşimi) ters yönde de kullanılabilir.

Languages
Englisch
Türkisch
Englisch
Türkisch

Çok kapsamlı, zengin ve iyi düzenlenmiş bir deyimler sözlüğü. Günlük dilde çok yaygın kullanılan birçok deyişi açıklaması ve güncelliğiyle de yararlı bir kaynak.

Languages
Türkisch (Monolingual)

General English - Turkish - English dictionary
Çevirmenler için genel İngilizce - Türkçe - İngilizce sözlük.

 • Disciplines:
 • All
 • Keywords:
Languages
Englisch
Türkisch
Englisch
Türkisch

Mobil iletişim teknolojisiyle ilgili kapsamlı denebilecek bir sözlük. Türkçe terminolojiden çok tanımlar sağlamaya yoğunlaşmış olsa da, birçok terimin Türkçe karşılığını, ayrıca akronimleri içeriyor.

Languages
Englisch
Türkisch
Türkisch

Türkiye Reklam Araştırma Merkezi'nin, Güven Borça Web sitesi www.markam.biz ve AGB Nielsen Media Research katkılarıyla hazırladığı sözlük. Terimlere ancak kısmen Türkçe karşılık önerilmiş olsa da, reklamcılıktaki belli başlı kavramlar kapsamlı ve anlaşılır bir dille açıklanmış.

Languages
Englisch
Türkisch

English - Turkish / Turkish - English Dictionary with more than 1.400.000 words, definitions, terms.

Languages
Englisch
Türkisch
Englisch
Türkisch

An open English Turkish idioms dictionary project with a preloaded English idioms index. Currently, there are more than 10,000 entries in the index database of which some 1,400 idioms, phrasal verbs and proverbs are already translated. The dictionary is open to moderated user contributions. The author plans to implement a remote dictionary lookup b... View more

Languages
Englisch
Türkisch
Englisch
Türkisch

Türkçe-Türkçe tiyatro terimleri sözlüğü.

Languages
Türkisch (Monolingual)

Türkçe açıklamalı İngilizce-Türkçe kapsamlı psikoloji sözlüğü.

Languages
Englisch
Türkisch

TTS Dizini, temelde, yayımlanmış olan alan-içi terim sözlüklerinden derleme yoluyla oluşturuldu. Dizin, dilbilim ve yan- ve alt-dallarındaki terimlerden oluşmaktadır. Uygulamalı dilbilim içinde yer alan dil öğretimi, kuşkusuz eğitim bilimleri alan terimlerinin de dizine katılmasını gerektirmektedir. Bu terimler de kaynaklardan derlenerek TTS Dizini... View more

 • Disciplines:
 • All
Languages
Englisch
Deutsch
Türkisch
Englisch
Deutsch
Türkisch

Türkçe terimlerin İngilizce karşılıkları; açıklama ve tanımlar Türkçe; bazı maddeler resim ve çizimlerle zenginleştirilmiş.

Languages
Türkisch
Englisch
Türkisch

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu'nun hazırladığı Türkçe Tıp Dili Kılavuzu, hekimler ve tıp öğrencilerinin günlük sözlü ve yazılı iletişimindeki gereksinimlere göre hazırlanmıştır. İngilizce terimlerin yanı sıra Osmanlıca, Latince gibi eski dillere ait sözcüklerin yerine kullanılabilecek seçenekleri içermektedir.

... View more

Languages
Many languages

Sözlük esas olarak Türkçe mono, daha doğrusu bütün açıklamalar ve tanımlar Türkçe. Ama birçok terimin başka dillerdeki karşılıkları da verilmiş. Ayrıca bir bölüm de Antik Yunancadan Türkçeye.

Sözlük aşağıdaki dizinlerden oluşuyor:
-Kavramlar
-Akımlar
-Grekçe Klasik Felsefe
-Postmodernizm
-Dil

Ana sayfada, ileride yeni ... View more

Languages
Altgriechisch
Türkisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Altgriechisch
Italienisch
Latein
Osmanisch
Türkisch

İndirilebilir WORD dosyası halinde

===========

Yayınlanacak Türkiye Muhasebe Standartlarının, uluslar arası platformlarda kabul görmesi için (IFRS / IAS) setinin resmi çevirisine gereksinim olduğunun belirlenmesi üzerine, Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile müşterek bir çalışma başlatılmıştır.

Türkiye Muha... View more

Languages
Englisch
Türkisch

Türkçeden Türkçeye faydalı bir tıp terimleri sözlüğü

Languages
Türkisch (Monolingual)

Türkçe hukuk sözlüğü - Hukuk avukat kanun mevzuat terimleri ve tercümeleri

Languages
Türkisch (Monolingual)

İngilizce <> Türkçe Yerbilimleri Terimleri indeksi

Languages
Englisch
Türkisch
Englisch
Türkisch

Özellikle katı atıklar konusunda yararlı bir sözlük. Türkçe-mono hazırlanmış, ancak hemen hemen bütün terimlerin İngilizce karşılıkları verildiği ve sözlüğün tamamı tek sayfada toplandığı için Ctrl+F işleviyle iki yönlü kullanılabilir. Ancak İngilizce olarak sadece terim karşılıkları var; açıklamalar ve tanımlar Türkçe.

Languages
Englisch
Türkisch
Englisch
Türkisch

Sözlük, içerik olarak doyurucu olmakla birlikte biraz tuhaf düzenlenmiş. Öncelikle, bütün tanım ve açıklamalar Türkçe. Ancak pek çok terimin İngilizce karşılığı da parantez içinde verilmiş; bazı sözlük maddeleri ise doğrudan İngilizce ve yanlarına parantez içinde Türkçe karşılıkları yazılıp Türkçe açıklama sağlanmış.

Özetle, bir ölçüde İngil... View more

Languages
Englisch
Türkisch
Englisch
Türkisch

Gıda Mühendisliği Terimleri Rehberi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü | http://www.fde.metu.edu.tr/teknikte...

PDF formatındaki bu sözlük Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından yaklaşık 2 yıl süren bir çalışma sonucu ortaya çıkmış. Hazırlanmasında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nde verilen temel dersler göz önünde bulundurulmuş.

Girişte, sözlüğün oluşturulmasındaki temel a... View more

Languages
Englisch
Türkisch
Englisch
Türkisch

1-19 arası sayfalar uluslararası akronimleri içeriyor (İngilizce açılımları ve Türkçe çevirileriyle); 19. sayfadan itibaren Türkçe mono havaalanı terimleri ve açıklamaları var, ancak bazı terimlerin İngilizceleri de verilmiş. Bunları göz önünde bulundurunca, benzerleri gibi bu da çok iyi düzenlenmiş bir sözlük değil, ancak bilgilendirme açısından k... View more

Languages
Englisch
Türkisch
Türkisch

Benzerlerinden daha kapsamlı ve kullanışlı bir sözlük sitesi. Ücretsiz sözlük araçları bölümündeki sözlük çözümlerini de deneyebilirsiniz.

 • Disciplines:
 • All
Languages
Englisch
Türkisch

Otosanayi.net tarafından hazırlanmış açıklamalı bir sözlük. Hem Türkçe mono tanımlamalar, hem İngilizce terim ve kısaltmaların Türkçe karşılıklarını içeriyor.

Languages
Englisch
Türkisch
Türkisch

Daha çok yarış arabaları ile ilgili terimleri içeren küçük bir sözlük.
Türkçe mono olmakla birlikte, otomotiv alanında İngilizce kullanılan terimler ve kısaltmalar da bulunabilir.

Languages
Türkisch (Monolingual)

Türkçe çok ayrıntılı açıklamalar ve her başlıktaki türün alttürleri/çeşitli soylarına ilişkin bilgi sağlanmış.

Detailed explanations in Turkish, including info on sub-species/varieties for each entry.

Languages
Türkisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Latein

Sözlükte halen 12.000 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe kullanımdan düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı verilmemiş, sadece etimolojik kökenleri üzerinde durulmuştur. Kaynakça peyderpey eklenecektir.

Arama sonuçlarında, alfabetik sırada aranan kel... View more

Languages
Türkisch (Monolingual)

MikroBeta tarafından bilgisayara aktarılarak gerekli sorgulama yazılımı ile birlikte internet ortamında yayınlanan ilk Türkçe Sözlük'tür. Toplam olarak 63.628 madde başlığı içermektedir. Basılı sözlüklerde gerçekleştirilmesi neredeyse mümkün olmayan çok geniş bir sorgulama yapısı ile özellikle öğrencilerin sık başvuracağı bir bilgi kaynağı olarak ... View more

 • Disciplines:
 • All
Languages
Türkisch (Monolingual)

Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe dizinler halinde yaklaşık 10.000 terimin bulunduğu bu Kılavuz’da terimler İngilizceden Türkçeye alfabetik sıralamayla verilmiştir. Kılavuz’daki Türkçe karşılıkların bir bölümü Proje Çalışma Grubunun önerisidir. Daha önce çeşitli kişilerce veya kuruluşlarca önerilen ve Türkçede yaygınlaşan terimlerden Türkçenin s... View more

Languages
Englisch
Türkisch

Tekdilli Türkçe kadın argosu sözlüğü; çok kapsamlı ve güncel.

!!Dikkat!! *Ağır* argo ve açık saçık sözler içermektedir. İnciniyorsanız tıklamayın.

Languages
Türkisch (Monolingual)

1973 yılında ilk yayımından bu yana, bilim dilimizde sürekli test edilen Türkçe aydınlatma terimleri, dilbiliminin ve aydınlatma tekniğinin gerekleri doğrultusunda gelişerek bugünkü durumuna gelmiştir.

Türkçede bu konuda tek yapıt olan AYDINLATMA SÖZLÜĞÜ, öğretim, çeviri, iletişim ve benzeri etkinliklerde dil birliği, kesinlik ve kolayl... View more

Languages
Englisch
Französisch
Deutsch
Türkisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Türkisch

Siyaset, sosyal bilimler ve hukuk alanında birçok Osmanlıca-Türkçe terimin açıklaması, artı İngilizce ve Almanca karşılıkları

Languages
Osmanisch
Türkisch
Englisch
Deutsch
Türkisch
Next »

Your current localization setting

Deutsch

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Begriffsuche
 • Jobs
 • Foren
 • Multiple search