https://deu.proz.com/glosspost?show_mode=search&gp_keyword=l%C3%A5n

Translation Glossaries from the Web

Search and contribute to this directory of translation glossaries online

1-3 of 3 results

Leksikon over juridiske, økonomiske og tekniske begreber inden for fast ejendom

Languages
Dänisch (Monolingual)

Materialsamlingen Sportanglicismer ingår i en undersökning över engelska lånord i svenska sportspalter. Dagstidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter samt specialtidningen Idrottsbladet har excerperats under januari och september månader åren 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960 och 1970. I tabeller ges det totala antalet belägg per uppslagsord för... View more

Languages
Englisch
Schwedisch