Materialsamlingen Sportanglicismer ingår i en undersökning över engelska lånord i svenska sportspalter. Dagstidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter samt specialtidningen Idrottsbladet har excerperats under januari och september månader åren 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960 och 1970. I tabeller ges det totala antalet belägg per uppslagsord fördelade på undersökningsår. Ett strategiskt urval autentiska exempel redovisas med beläggsangivelser. Avsikten är att en inledande övergripande diskussion om ca 200 sidor kring anglicismernas grafonomi, morfologi, semologi och distribution skall utges separat i bokform.

Languages
Englisch
Schwedisch

Your current localization setting

Deutsch

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Begriffsuche
  • Jobs
  • Foren
  • Multiple search